Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.apipay.pl

z dnia: 11.05.2020

Treść Polityki Prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego na stronie www.apipay.pl (zwanego dalej „Serwisem”) prowadzonego przez apipay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 22 lok. H11, 03-741 Warszawa.

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne. Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) wyjaśnia zasady, jakimi kierujemy się przy wykorzystywaniu plików cookies w naszym Serwisie, opisujemy na jakich zasadach przetwarzane są dane gości Serwisu i odbiorców usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, a także wskazujemy sposoby usuwania kont użytkowników.

Część I Polityki Prywatności dotyczy wszystkich osób odwiedzających Serwis („Goście”).

Część II Polityki Prywatności dotyczy użytkowników, a wiec podmiotów które zarejestrowały się w Serwisie i dysponują swoim indywidualnym kontem („Użytkownicy”) lub Gości, którzy podali swoje dane w celach kontaktowych.

Część III Polityki Prywatności dotyczy wyłącznie usuwania indywidualnych kont zarejestrowanych użytkowników.

Część IV Polityki Prywatności dotyczy kwestii ogólnych związanych z Polityką Prywatności, tam też Państwo zajdziecie dane kontaktowe w razie jakichkolwiek pytań lub uwag.

CZĘŚĆ I PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE

1. Co to są pliki cookies?
Pliki cookies, po polsku tzw. ciasteczka, to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartphonie) użytkownika strony internetowej w czasie korzystania przez niego z niniejszej strony internetowej i następnie tam przechowywane.

2. Do czego Serwis używa plików cookies?
apipay wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
• Identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;
• Utrzymywania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• Optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu przez Gości i Użytkowników;
• Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Goście i Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

Wykorzystywane przez Serwis pliki cookies są bezpieczne dla komputerów i urządzeń Użytkowników lub Gości, w szczególności za ich pomocą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

3. Jakich plików cookies używa Serwis?
W Serwisie stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
• Cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez Użytkownika lub Gościa.
• Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www.
• Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez Serwis.
• Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.

4. Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies?
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (aby zapoznać się ze szczegółami należy kliknąć w linki znajdujące się poniżej):
przeglądarka Chrome
przeglądarka Firefox
przeglądarka Internet Explorer
przeglądarka Opera
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie internetowym www.apipay.pl.

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Gościa i Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Gościa i Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Technologie Google
Do monitorowania informacji o Gościach lub Użytkownikach wykorzystujemy narzędzia Google Analytics, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie. W zakresie w jakim korzystamy z narzędzia Google Analytics, występujemy jako współadministratorzy danych z Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Aby dać Gościom i Użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

6. Logi systemowe
Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej Państwa wizycie automatycznie zapisuje na swoich serwerach informacje, które są do nas przekazywane przez przeglądarki internetowe. Informacje te są zapisywane w postaci logów zawierających:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika/Akceptanta – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce Gościa/Użytkownika,
• informacje o adresie IP.

Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania problemów z pracą serwerów i ich rozwiązywania, a także do analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa i w celach statystycznych.
Informacje te nie są łączone z danymi użytkowników Serwisu.

CZĘŚĆ II PRZETWARZANE DANE, W TYM DANE OSOBOWE

1. Zakres gromadzonych danych
Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców, zatem dane gromadzone obejmują szereg informacji dotyczących podmiotów będących Użytkownikami, zarówno osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej jak i osób fizycznych. Dane te mogą obejmować dane zarówno osób prowadzących indywidualną działalność, jak i dane osób reprezentujących inne podmioty. Zebrane w Serwisie dane mają zatem charakter danych osobowych.

Przy przetwarzaniu danych osobowych stosujemy obowiązujące przepisy prawa, w tym ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Przetwarzamy dane które:
• podali nam Państwo przy rejestracji indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale zarazem może być niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych usług lub funkcji Serwisu oraz, na późniejszym etapie, do usług świadczonych na Platformie apipay.
• podali nam Państwo wypełniając formularz niezbędny do zawarcia umowy z agentem rozliczeniowym (dalej „Agent Rozliczeniowy” – wskazany przez apipay bank lub inna organizacja finansowa, posiadająca status agenta rozliczeniowego w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych, z którą Użytkownik zawarł za pośrednictwem apipay odrębną umowę np. na świadczenie usług umożliwiania wykonania transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu instrumentów, takich jak instrumenty płatnicze w rozumieniu wskazanym w art. 2 ust. 10 ustawy o usługach płatniczych, w tym karta płatnicza w rozumieniu art. 2 ust. 15a ustawy o usługach płatniczych), również wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Podanie tych danych także jest całkowicie dobrowolne, ale zarazem może być niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych usług Agenta Rozliczeniowego, w imieniu którego apipay działa jako Agent.
• Podali nam Państwo wypełniając formularz kontaktowy lub kontaktując się z nami bezpośrednio na wskazany adres kontaktowy.

Powyższe kategorie danych mają nieco inny status, bowiem są gromadzone dla różnych celów, wyraźnie wskazanych w trakcie wprowadzania danych w Serwisie.

Ponadto nasz Serwis gromadzi dane osobowe automatycznie, w postaci logów systemowych oraz przy wykorzystaniu plików cookies. Więcej na temat przetwarzania danych znajduje się w Części I Polityki Prywatności.

2. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest apipay sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (03-741 Warszawa), ul. Białostocka 22 lok. H11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800904.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w jednym lub w kilku z następujących celów:
• zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych przez apipay, na warunkach opisanych w Regulaminie Usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• udostępnienia danych Agentowi Rozliczeniowemu w celu zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych przez Agenta Rozliczeniowego, na warunkach opisanych w odrębnej umowie – za uprzednią i odrębną zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe – za uprzednią i odrębną zgodą (art. 6 ust. 1 lit. f i a RODO);
• obsługowych, dzięki czemu będziemy mogli np. wysyłać zawiadomienia i odpowiedzi na reklamacje, informować o zmianach cenników i regulaminów usług, czy przerwach technicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• udostępnienia danych naszym Partnerom, aktualna lista Partnerów znajduje się w serwisie apipay.pl w celu przedstawienia oferty – za uprzednią i odrębną zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• marketingu produktów administratora danych oraz – również za uprzednią i odrębną zgodą – produktów innych podmiotów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• udzielania odpowiedzi na pytania Gości oraz Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• weryfikacji danych udostępnionych Agentowi Rozliczeniowemu oraz w celu przygotowywania profilowanych ofert handlowych apipay sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz – za uprzednią zgodą – podmiotów z którymi apipay sp. z o.o współpracuje (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
• wykonania obowiązków prawnych ciążących na apipay, np. w związku z prowadzoną dokumentacją finansową i podatkową (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• prowadzenia rozliczeń z Partnerami oraz ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń wynikających z łączącej nas umowy lub wykonanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczonych Państwu usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• optymalizacji działania Serwisu oraz prowadzenia analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• archiwizacji danych potwierdzających wykonanie usługi lub prowadzenia korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Przewidywany okres, przez który dane będą przechowywane
Państwa dane będą przechowywane przez czas trwania umowy lub okres potrzebny do świadczenia zamówionych przez Państwa usług. Po tym okresie dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na apipay oraz dla ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania, co może nastąpić w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano do czasu wycofania zgody.

W przypadku danych przetwarzanych w związku z prowadzoną komunikacją z Państwem, dane będą przetwarzane w okresie 3 lat od daty ostatniej korespondencji, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą
Po przekazaniu danych osobowych mogą Państwo złożyć do apipay sp. z o.o. wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
1) sprostowanie (poprawienie) danych;
2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie skorzystać z:
• prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
• ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• możliwości wycofania udzielonej nam zgody (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych na adres rodo@apipay.pl. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Dodatkowo mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. Odbiorcy danych
Podane przez Państwa dane na etapie uzupełnienia formularza przeznaczonego dla Agenta Rozliczeniowego udostępnianie są – za Państwa wyraźną zgodą – Agentowi Rozliczeniowemu w celu włączenia tych danych do zbiorów Agenta Rozliczeniowego, w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a takim Agentem Rozliczeniowym.

Nie udostępniamy przetwarzanych danych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Administrator może być zobowiązany do przekazania zebranych danych Użytkowników organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7. Środki bezpieczeństwa
Państwa dane są chronione przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

8. Przekazywanie Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

CZĘŚĆ III USUWANIE INDYWIDUALNYCH KONT UŻYTKOWNIKÓW

Z uwagi na to, że przynajmniej część usług świadczonych przez apipay na rzecz Użytkowników ma charakter usług świadczonych drogą elektroniczną, Konto Użytkownika stanowi istotny element niezbędny do realizacji zawartej Umowy wiążącej apipay i takiego Użytkownika. Co za tym idzie usunięcie indywidualnego Konta Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie może nastąpić jedynie w przypadku uprzedniego wypowiedzenia Umowy.

W przypadku wygaśnięcia Umowy Konto Użytkownika nie jest automatycznie usuwane, choć usuwane mogą być niektóre dane zgromadzone na tym Koncie. W celu całkowitego usunięcia Konta po wygaśnięciu Umowy można:
• Wysłać zgłoszenie listem poleconym na adres Administratora; lub
• Przesłać zgłoszenie na adres: rodo@apipay.pl

CZĘŚĆ IV INFORMACJE DODATKOWE

1. Inne strony internetowe

W Serwisie znajdują się także odnośniki (linki) do stron internetowych pochodzących od podmiotów trzecich. Strony te mogą wykorzystywać pliki cookies lub oferować usługi wymagające podania danych osobowych.

Zwracamy uwagę, że zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują jedynie w naszym Serwisie, i nie ponosimy odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich. W przypadku korzystania z innych stron powinni Państwo odrębnie zapoznać się ze stosowanymi przez nie politykami prywatności.

2. Zmiany Polityki Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian do zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatności gdy zajdzie taka potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian będzie spowodowany przez dalszy rozwój, postęp technologiczny lub zmiany odnośnych przepisów prawa. W takim przypadku informacja o wprowadzeniu zmian oraz nowy tekst Polityki zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

3. Kontakt z Administratorem
W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych, treści tej Polityki Prywatności lub kwestii w niej podniesionych, bardzo prosimy o kontakt: apipay sp. z o.o., ul. Białostocka 22 lok. H11, 03-741 Warszawa lub pod adresem rodo@apipay.pl.

© 2024 APIPAY