Projekty UE

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

WIRTUALNY MODUŁ BEZPIECZEŃSTWA W OPARCIU O ROZPROSZONĄ ARCHITEKTURĘ CHMUROWĄ

Celem projektu jest zbadanie i opracowanie uniwersalnego modelu i modułu bezpiecznej komunikacji między urządzeniami w ramach IoT.

W efekcie prac rozwojowych powstanie Wirtualny Moduł Bezpieczeństwa (WMB), będący uniwersalnym rozwiązaniem łączącym elementy rozproszonej architektury bezpieczeństwa oraz wirtualizowanych aplikacji klienckich współpracujących ze sobą w ramach chmurowej koncepcji „Kryptografii jako usługi”.

Wartość projektu: 1.000.000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 800.000,00 zł

© 2024 APIPAY